"Билдинг Експрес 82" ЕООД - За насстроителна фирма

"Билдинг Експрес 82" ЕООД


“Билдинг Експрес 82" ЕООД е строителна фирма която предлага широка гама от услуги в областта на строителството. Основна дейност на фирмата е строителство на жилищни сгради и еднофамилни къщи. В по – късен етап се специализира и в изграждането на бизнес сгради. Строителният процес обхваща строеж на сгради от основа до покрив. Строителството се извършва както по проект на клиенти, така и по проекти предлагани от фирма "Билдинг Експрес 82" ЕООД.

Фирмата предлага проектиране и изграждане на вертикална планировка на терени предвидени за строеж на вили и къщи. Изработване на огради за дворни площи и градински кътове. Строителната и ремонтната дейност са в съотвествие с желанието на клиента или по проект на фирмата и се извършва с висококачествени материали, даващи гаранция за качество.

Фирмата разполага със собствени машини и оборудване, необходими за извършването на строително – ремонтни дейности, както и екип от високо квалифицирани специалисти. Основните принципи на фирма "Билдинг Експрес 82" ЕООД са високо качество на предлаганите услуги, извършването им в договорените срокове и лоялно отношение към клиентите си."Билдинг Експрес 82" ЕООД - Договор № BG16RFOP002-2.089-2839-С01